Manavgat 2050’de nasıl olacak

MATSO’nun stratejik plan toplantısında Manavgat’ın mekânsal geleceğini konuşuldu. MATSO tarafından 2017-2021 Stratejik Planı belirlemek amacıyla yapılan 4. Meslek komitesi toplantısında üyeler ile Manavgat’ın mekânsal geleceği konuşuldu. Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat’ın mekânsal geleceği ışık tutacak rapor hazırlattıklarını belirterek sektördeki tüm üyelerin raporu mutlaka incelemesi gerektiğini söyledi.

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 2017-2021 Stratejik Planı belirlemek amacıyla tüm sektördeki üyeleri ile başlattığı toplantılardan son toplantısını gerçekleştirdi. Nisan ayında başlayan ve her sektördeki üyeler ile gerçekleştirilen toplantılarda üyelerin sorun, görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanacak 2017-2021 Stratejik Planı için 4. Meslek Grubu arama toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,  Yönetim Kurulu Üyeleri, meslek komite başkanları ve üyeler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,  2013 yılında göreve gelmelerinin ardından 2013-2017 Stratejik Planı üyelerle yaptıkları toplantılarla hazırladıklarını belirterek tüm çalışmaları üye odaklı gerçekleştirdiklerini söyledi. Boztaş, “ İlk göreve geldiğimizde 4 yılık stratejik planımızı hazırlamıştık. Şimdi 4 geçtikten sonra yeniden bir 4 yıllık stratejik plan hazırlıyoruz. Biz yaptığımız çalışmaları sizlerle yaptığımız toplantıların ardından hazırladığımız stratejik plan ve program doğrultusunda yapıyoruz.  Bu toplantılar sonucunda 2017-2021 Stratejik Planı hazırlayacağız. Buda Oda çalışmalarına yön verecek bir yol haritası olacak. Hazırladığımız Stratejik Plan ile ortak hedeflere ulaşmada bize ışık tutacak ve yol gösterici niteliği taşıyacaktır” dedi.

YURT DIŞINDA 4 GAYRİMENKUL FUARINA KATILDIK

Manavgat’ta yapılan gayrimenkullerin yurt dışında pazarlanması konusuna değinen Başkan Boztaş, yurt dışında 4 gayrimenkul fuarına katıldıklarını söyledi. Bu fuarlara Oda üyelerinden bekledikleri katılımın olmadığını kaydeden Boztaş, MATSO olarak katıldıkları fuarlarda Manavgat’a yatırım yapabilecek iş adamlarını çekebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

MANAVGAT’IN MEKÂNSAL GELECEĞİ

Manavgat’ın mekânsal geleceği üzerine rapor hazırlattıklarına değinen Başkan Boztaş, raporda Manavgat’ın 2050 yılına kadar mekânsal gelişiminin yer aldığını söyledi. Boztaş, “Bu çalışmayı göreve geldikten sonra 2014 yılında aralarında yabancı öğrencilerinde bulunduğu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama öğrenci ve hocalarına yaptırdık.  Manavgat'ta ticaret, üretim ve depolama faaliyetlerinin konumlanma ve yer seçim analizleri ve planlamaya yönelik çözüm önerileri içerikli çalışmalar yapıldı. Ayrıca ilçe merkezinde kentsel dönüşüme konu olabilecek alanlara yönelik fikir projeleri de çalışıldı. Bu çalışma ilçemizde 2050 yılına kadar olabilecek süreç için projeksiyon tutması adına yapılan bir çalışmadır. Özellikle inşaat sektörü ve tüm üyelerimizin bu raporumuzdan faydalanmasını diliyoruz” dedi

ODA FAALİYETLERİNDEN BAHSETTİ

İlçe ekonomisinin turizmin yanı sıra çeşitli sektörlerde ön plana çıkması gerektiğinin altını çizen Boztaş, “İlçe ekonomimizin çeşitlenmemsi ve güçlenmesi için farklı alanlarda çaba gösteriyoruz. Bir taraftan turizmde ürünü ve pazarı çeşitlendirmek çalışıyoruz. Bir taraftan İhtisas Organize Sanayi kurulması içi çalışırken diğer taraftan ilçemizin üniversite şehri olması için çaba gösteriyoruz. Üyelerimizin vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla eğitim başta olmak üzere çok sayıda çalışmaya imza atıyoruz” diye konuştu.

2017-2021 Stratejik plan çalışması kapsamında toplantıda söz verilen 4. Meslek Gurubu üyeleri görüş ve düşünceleri ile sektörlerinin sorunları dile getirdi. Toplantıda ayrıca üyelere verilen anketler doldurulacak sorunlar ve çözüm önerileri alındı.