Özgenç taksitler konusunda uyardı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair çıkarılan 6736 ve 7020 sayılı kanunlara göre vergi ve SGK prim borçlarını yapılandıran mükellefleri uyaran Manavgat Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (MASMO) Başkanı Nezih Özgenç, “İlk iki taksiti ödediği halde çeşitli nedenlerle borcunu yılda en fazla iki kere ödeyemeyen veya geç yatıranların haklarını kaybetmemeleri için ödeme takvimine dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

 

6736 ve 7020 sayılı kanunlara göre vergi ve SGK prim borçlarını yapılandıran mükellefleri uyaran MASMO Başkanı Nezih Özgenç, “6736 sayılı kanuna göre ilk iki taksitini yatıran mükelleflerin vergi borçlarında 3. taksitlerinin son ödeme günü 31 Temmuz 2017, SGK borçlarının son ödeme günü ise 31 Ağustos 2017; 7020 sayılı kanuna göre mükelleflerin ilk taksitlerinin vergi borcunda ödeme son günü 31 Temmuz 2017 ve SGK borcu son ödeme tarihi ise 31 Ağustos 2017 tarihleridir. Mükelleflerimizin taksitlerini ödeme konusunda bu tarihleri geçirmemeleri önem arz ediyor. Zira bir takvim yılında borçlarını çeşitli nedenlere bağlı olarak en fazla iki kere ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırma ile kendilerine sağlanan hakları kaybetme durumu ile karşı karşıya kalabilirler” dedi.

Mükelleflerin 6, 9, 12 ve 18 taksite kadar borçlarını yapılandırdıklarını hatırlatan MASMO Başkanı Özgenç, taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda mükelleflerin karşı karşıya gelecekleri durumu açıkladı. Özgenç, “Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler” diye konuştu.