Haber Detayı
17 Ocak 2018 - Çarşamba 09:05 Bu haber 3060 kez okundu
 
Sevgimizi paylaşalım
Çeşitli sebeplerle aileleri tarafından ihmale ve istismara uğrayan çocukların, devlet gözetiminde bakımını, yetişme ve eğitim sorumluluğunu paylaşan gönüllü ailelerden teşekkül eden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Koruyucu Aile Hizmeti, maalesef Manavgat ve Antalya’da istenilen boyutta gelişemedi. Antalya’da halihazırda 123 aile ‘Koruyucu Aile’ olarak çocukların bakımı ile ilgilenirken, ne yazık ki Manavgat’ta bu sayı 3’te. Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, bakıma muhtaç çocukların aile sıcaklığına ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “O çocuğun başını okşadığınız zaman size verdiği enerji çok yüksek. Sizin hayata ve dünyaya bakışınızı değiştiriyor” dedi. Etci, Manavgat’ta Koruyucu Aile olmak isteyen gönüllü aile sayısının artmasını arzuladıklarını ifade ederek, başvuruda bulunmak isteyenlere Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi’ne gelmeleri halinde yardımcı olacaklarını söyledi
GÜNDEM Haberi
  Sevgimizi paylaşalım

Çeşitli sebeplerle aileleri tarafından ihmale ve istismara uğrayan çocukların, devlet gözetiminde bakımını, yetişme ve eğitim sorumluluğunu paylaşan gönüllü ailelerden teşekkül eden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Koruyucu Aile Hizmeti, maalesef Manavgat ve Antalya’da istenilen boyutta gelişemedi. Antalya’da halihazırda 123 aile ‘Koruyucu Aile’ olarak çocukların bakımı ile ilgilenirken, ne yazık ki Manavgat’ta bu sayı 3’te. Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, bakıma muhtaç çocukların aile sıcaklığına ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “O çocuğun başını okşadığınız zaman size verdiği enerji çok yüksek. Sizin hayata ve dünyaya bakışınızı değiştiriyor” dedi. Etci, Manavgat’ta Koruyucu Aile olmak isteyen gönüllü aile sayısının artmasını arzuladıklarını ifade ederek, başvuruda bulunmak isteyenlere Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi’ne gelmeleri halinde yardımcı olacaklarını söyledi.

Sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın korunması amacıyla hareket eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çeşitli nedenlerle ihmal ve istismar edilmiş çocukların, ihtiyaç duydukları sıcak aile ortamında büyümesi için yürüttüğü ‘Koruyucu Aile’ uygulamasında, Türkiye’nin geleceği olan çocukların yetiştirilmesinde ben de varım diyecek aileler arıyor.

Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Danışmanı, Boşanma Danışmanı ve EMDR Terapisti Nihal Etci, Manavgat’ta henüz istedikleri sayıda Koruyucu Aile’nin mevcut olmadığını belirterek, bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için Manavgatlı ailelerin de ‘ben de varım’ deme zamanının geldiğini söyledi.

Çeşitli nedenlerle öz ailelerinin yanında kalamayacak durumda olan ihmal ve istismar edilen çocukları, bakanlık bünyesinde bulunan bakım evleri ve çocuk esirgeme kurumlarında barındırdıklarını, ancak soğuk 4 duvarın ailenin verebileceği sıcaklığı vermediğini ifade eden Nihal Etci, “Elbette bakıcılar var ama bir aile içindeki sıcaklığı biz veremeyiz. Dolayısı ile dört kişinin yaşadığı ortam ile 15-30 kişinin paylaşım içinde olduğu ortam çok farklı. O yüzden biz diyoruz ki, kurum bakımında kalan çocukların bir aile sıcaklığı, bir sevgi ortamında sağlıklı birer birey olarak yetişmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bugün yaşadığımız toplumda şiddetin arttığını, bunun da sebebinin sevgisizlik olduğunu düşündüğünü belirten Etci, “İnsanların sağlıklı olabilmeleri için ilk önce sevgiyle büyümeleri gerekiyor. Bugün yaşadığımız bütün sorunlar; katiller, birbirini vurmalar, dövmeler, şiddet sevgisiz ortamda büyüyen insanlardan kaynaklı. O yüzden biz kurum olarak devlet olarak bakanlık olarak daha doğrusu çocuklarımızın sevgi ortamında büyümesini istiyoruz.  Sağlıklı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bahsi geçen çocukların bir şekilde örselenmiş, ailelerinden uzaklaşmış veya uzaklaşmak zorunda kaldığını ifade eden Etci, “Bir aile sıcaklığı içinde saralım sarmalayalım bu çocukları. Geleceğe umutla bakan sağlıklı bireyler olarak yetiştirelim istiyorum. Bunun da Türk halkının kalbindeki o güzel sevgiyi paylaşmasıyla olacağına inanıyoruz. Destek olunmasını istiyoruz” dedi.

Çocukların maneviyatının çok yüksek olduğunu ifade eden Nihal Etci, “O çocuğun başını okşadığınız zaman size verdiği enerji çok yüksek. Sizin gerçekten hayata ve dünyaya bakışınızı değiştiriyor inanın. Koruyucu ailelerimizle sohbet ediyoruz. Muhteşem bir duyguları var. Biz bu duyguları inşallah Manavgat halkıyla da paylaşmak istiyoruz.  Sevgimizi paylaşalım diyoruz” dedi.

Etci, Antalya’da Koruyucu Aile olarak gönüllük esasına dayanarak çocukların bakımını üstlenen aileleri Manavgat halkıyla buluşturmak istediklerini belirterek, “2018 yılı içerisinde yürüteceğimiz bir proje kapsamında, gönüllü ailelerimiz deneyimlerini ve yaşadıklarını halkımıza anlatarak, onların da bu duyguları paylaşmalarına örnek olacaklar diye düşünüyoruz” dedi.

Etci, çocukların bakım ve eğitim sürecinde alınacak tüm karar ve yaşanan olayların kurum müdürlüğü ile paylaşılması gerektiğini ve kurumla işbirliği içinde olunmasının önemine dikkat çekti.

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, Koruyucu Aile sistemi hakkında da kısa bilgiler verdi.

Kendi öz ailelerinin yanında bakımlarının bir süre yapılamayacak durumda olan çocukları, kendi aile ortamlarında ğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, htikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilere Koruyucu Aile denildiğini aktaran Etci, “Biliyoruz ki; sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızdır çocuklar” dedi.

Çocukların sıcak aile ortamında yetiştirildiği takdirde toplumda sağlıklı bireyler olduğuna dair tespitlerin yapıldığını ifade eden Etci, “Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır.

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bir elinden tuttuğu ve tutmaya devam edeceği çocukların, öteki elinin koruyucu aileler ve toplum tarafından tutulmasını istemektedir” dedi.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Hoşgörülü, sabırlı, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkesin koruyucu aile olabileceğini belirten Etci, kanunen istenilen şartları ise şöyle sıraladı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup,

Türkiye'de sürekli ikamet eden,

En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olan

25-65 yas aralığında bulunan,

Düzenli gelire sahip olan aileler müracaat edebilirler

Çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-baba ya da vasi dışındaki herkesin koruyucu aile olmak üzere İl Müdürlüklerine başvurabileceğini belirten Etci, “Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir. Çocuklarla Koruyucu Aile arasında en az 18 yaş farkı olmalı” dedi.

Koruyucu aile olmak için istenilen belgeleri de sayan Etci, “T.C. kimlik numarası beyanı, bir adet vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, iş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, adli sicil belgesi, fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu. Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir” dedi.

KORUYUCU AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Nihal Etci, Koruyucu Ailelerin yükümlülüklerini ise şu şekilde sıraladı:

Çocuğun, öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak,

Çocuğun, yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,

Çocuğun, varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak,

Koruyucu aile ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışma görevlisine gerekli koşulları hazırlamak,

Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü’ne bildirmek,

Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi durumunda, çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu İl Müdürlüğüne bildirmek,

Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir.

KORUYUCU AİLELERE VE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞA SAĞLANAN OLANAKLAR

Koruyucu Ailelikte, ailelerin gönüllü olarak baktıkları çocuklar için devletten bakım ücreti alabilecekleri gibi, bu yardımı talep etmeyenlerin de olduğunu ifade eden Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, “Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödenir.

Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yaş durumu dikkate alınarak yüzde elli artırılarak uygulanır.

Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat olarak ödenir. Çocukların giyim masrafları karşılığı olarak yılda iki kez bakım ücreti iki kat olarak ödenir.

Koruyucu aile yanında bakılan çocukların gerek duyulduğunda sağlık harcamaları için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, Kanunu hükümleri uygulanır” diye konuştu.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN EĞİTİM GEREKLİ Mİ?

Koruyucu ailelerin en az temel ana-baba eğitimleri kapsamında eğitim almalarının çocuklarla iletişim kurmak açısından faydalı olduğunu dile getiren Etci, Koruyucu Aile modelleri ve ailelerde beklenilen eğitim düzeyi hakkında da şu bilgileri verdi:

“Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli; veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Geçici Koruyucu Aile Modeli; Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.

Süreli Koruyucu Aile Modeli; Öz ailesi ya da kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli; Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Koruyucu aile olmak için özel bir eğitim almak gerekli. Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modelinde, tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamında eğitim alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir.

Süreli Koruyucu Aile Modelinde de tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamındaki eğitim ile çocuğun öz ailesi dışında bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitiminin alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir. Geçici ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modellerinde ise daha özel ilgi, destek ve bakım gerektiren çocuklara hizmet verildiğinden, temel ana-baba eğitimleri ile Koruyucu Aile Birinci ve ikinci Kademe Eğitimlerinin alınması zorunludur”

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (ÖK) - Ömer Karça Editör: Büşra GÜLER
Etiketler: , , Sevgimizi, paylaşalım,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort