Yazı Detayı
22 Ocak 2020 - Çarşamba 08:20 Bu yazı 1921 kez okundu
 
Ülkemizdeki sosyal hizmetlerin tarihi gelişimine bakış- 2
İsmail Kılıç | Sosyal Hizmetler Müdürü
ismail.kilic@ailevecalisma.gov.tr
 
 

Cumhuriyet Döneminde ise; 1961 Anayasası’na kadar olan dönem hükümeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu’nda sosyal hizmet alanıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirebileceğimiz bir düzenleme bulunmamaktadır.

1941 yılında kabul edilen Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ile 1949 yılında çıkartılan Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun vb. yasal düzenlemeler sosyal hizmet alanındaki önemli mevzuat çalışmalarıdır.
1950 yılı sonrası dönemde Türkiye’de sosyal hizmet uygulamalarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle 1961 Anayasası’nın kabulünün etkisiyle 1960’lı yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. 1950’li yılların sonundan itibaren sosyal hizmet alanına ilişkin profesyonel anlamda meslek elemanları yetiştirilmeye başlanmıştır. 24.10.1945 tarihinde resmen kurulan evrensel nitelikte bir örgüt olan Birleşmiş Milletler ’in teşvikiyle Türkiye’de sosyal hizmet alanında çalışmalar yürütülmüş ve teorik nitelikte mevzuata katkı anlamında, 1959 yılında 7533 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun kabul edilmiştir (Selcik ve Güzel, 2016: 466-467).
Cumhuriyet Dönemi: 1961 Anayasası’nın başlangıç bölümünde yer alan “İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için” ifadesi ile 2. maddede yer alan “Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir” cümlesi, devletin sosyal refah hizmetlerine ve 3. Bölümde yer alan Ailenin Korunması, İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni, Çalışma İle İlgili Hükümler devletin sosyal refah hizmetlerine  verdiği önemi açıkça göstermektedir.
1961 Anayasası’nın 48. maddesinde ise “Herkes; sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir” şeklindeki düzenleme, sosyal yardımlara ilişkin sorumluluğun devlete verildiğini göstermektedir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ile İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (1968-1972) hayata geçirilmesi için öngörülen çalışmalar doğrultusunda, özellikle çocuk refahı alanında önemli kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 1983 yılına kadar hizmet verdikten sonra 2828 sayılı kanunla birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu ile birleştirilerek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Devam edecek

 
Etiketler: Ülkemizdeki, sosyal, hizmetlerin, tarihi, gelişimine, bakış-, 2,
Yorumlar
Haber Yazılımı